Een garantie op uw energiebesparing zonder investeringsbudget

Ben je op zoek naar een totaaloplossing om gebouwen energie-efficiënter te maken? Een aanbesteding kan veel tijd en moeite kosten. Heb je niet de kennis om een project van die omvang op te zetten en wil je wel controle en flexibiliteit behouden? Het VEB faciliteert een energieprestatiecontract tussen jouw organisatie en een Energy Service Company (ESCO).

Wat is een energieprestatiecontract?
Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één ESCO verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. De ESCO investeert voor jouw organisatie, en je betaalt hen met een deel van de besparing. Het kost je dus geen euro extra. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouwen. Na de termijn van het contract is elke winst en de installatie voor jou.

Voorwaarden voor opstart van een EPC-project
De totale energiefactuur van een EPC-project bedraagt minimaal zo'n 250.000 euro per jaar. Gebouwen met een lager verbruik kunnen geclusterd worden. De gebouwen die in aanmerking komen zijn bij voorkeur niet meer onderworpen aan langdurige onderhoudscontracten. De verwachting is dat de geselecteerde gebouwen nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven. In de geselecteerde gebouwen zijn de eerste jaren geen grootschalige renovatieprojecten gepland die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de energiefactuur.

Fikse kortingen
VEB kan dit jaar, door Elena-middelen van de Europese Investeringsbank, fikse kortingen toekennen voor energieprestatiecontracten.

EPC met een extraatje
Er zijn uitbreidingen mogelijk op deze formule. Het VEB verwerkt, als je dat wenst, extra prestatiegaranties zoals het garanderen van een gezond binnenklimaat. Daarnaast behoort ook gegarandeerde waterbesparing tot de toekomstige opties en kan VEB principes uit de circulaire economie integreren bij de gunning van een EPC-contract. Daarbij kijken zij dus naar de materialen die nodig zijn voor de energie- en waterbesparende maatregelen.


 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: