Partner

Vakbeurs Klimaat verbindt mensen door ontmoeting en netwerken, maar zeker ook door kennis. Onze partners hebben inhoudelijk veel kennis in huis. Hierdoor kunnen wij een hoogstaande kwaliteit en actuele onderwerpen aanbieden op de beurs en kunt u de laatste kennis opdoen op de vakbeurs.

VLARIO

VLARIO is het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Als autoriteit in Vlaanderen bevordert ze de maatschappelijke belangstelling voor het beheer van hemel- en afvalwater en staat ze voor zuiver water. VLARIO werkt adviserend en beleidsondersteunend, zowel op gewestelijk als op gemeentelijk niveau. Kennisverzameling gebeurt via constant overleg en ervaringsuitwisseling met marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis draagt ze uit via publicaties, studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Op welke manier is VLARIO aanwezig op de vakbeurs?
VLARIO heeft een groot aandeel in het inhoudelijke kennisprogramma van de vakbeurs en is aanwezig in het Klimaattheater op Vakbeurs Klimaat, waar ze een interessant lezingenprogramma voor samenstelt. In dit klimaattheater staat de groene-, water- en klimaatbestendige stad van de toekomst centraal.

Contact

Amaya AlvarezOok partner worden?

Als partner van Vakbeurs Klimaat wordt u inhoudelijk gekoppeld aan ons platform en geeft u op unieke wijze invulling aan uw aanwezigheid. Wilt u zich ook presenteren als autoriteit en partner worden van de vakbeurs? Neem gerust contact met mij op.

 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: